Informace o škole

 

    Základní škola a Mateřská škola Stará Ves je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí za účelem poskytování předškolního a školního vzdělávání dětí ze spádové oblasti Stará Ves, Janovice, Žďárský Potok, Rýmařov, Stránské, Edrovice a Jamartice. Základní škola má v současné době malotřídní formu, vyučuje pouze žáky 1. - 5. ročníku. Pedagogickou činnost a chod  školy nyní zajišťuje devět učitelek, čtyři asistenky pedagoga, dvě vychovatelky a pět provozních pracovnic. Některé funkce jsou kumulované. Od roku 2008 funguje v místě i mateřská škola kapacitně ustanovená pro 35 dětí (maximální počet, který je možno navýšit dle aktuálního stavu přihlášených dětí o střídající se  náhradníky.)

 

    Škola je situovaná v centrální části vesnice, v blízkosti obecního úřadu a pošty. Třípodlažní budova stojí ve velké školní zahradě obehnané plotem. Je standardně vybavena, nechybí výpočetní technika, interaktivní tabule, názorné pomůcky, videa, televizory, magnetofony. Pro vzdělávání žáků slouží tři kmenové učebny, laboratoř pro výuku cizích jazyků, další třída je vybavena k výuce výchov, poslední pro informatiku. Byla vybavena i logopedická pracovna. Pro hodiny tělesné výchovy využívají žáci vlastní tělocvičnu, školní zahradu, fit stezku, případně fotbalový stadión TJ Sokol Stará Ves vzdálený asi 3 minuty chůze od budovy školy. Žákům je dále nabízeno stravování v místní jídelně a služby školní družiny. K mimoškolním aktivitám patří ještě odpolední kroužky,  sportovní hry, hudební kroužek (hra na flétny, kytary, klavír, jambe bubnování, zpěv, muzikoterapie) , keramika, angličtina, výtvarný klub nebo fotbal.

 

Naše krédo:

·          vytváříme školičku rodinného typu, pohodovou, veselou, kde každý každého známe a kamarádíme spolu

·          v centru našeho zájmu je žák, jako jedinečná individualita, vyžadující svůj vlastní, taktní a vstřícný vztah ze strany pedagogických pracovníků, jejich pozornost, pochvalu, povzbuzení

·          usilujeme o jeho komplexní, harmonické vzdělávání, mravní a etické vyzrávání v atmosféře důvěry a porozumění

·          zaměřujeme se na duševní a fyzickou pohodu našich žáků, podporu zdraví  a správných  životních návyků, k nimž patří  pohyb, běžná osobní hygiena, zdravé stravování

·          zajišťujeme reedukační péči pro žáky se specifickými poruchami učení, konzultace pedagogicko-psychologické poradny, respektujeme vlastní tempo ve vzdělávání každého žáka a jeho individuální potřeby, získali jsme další vzdělávaqcí program - Základní škola speciální, pro individuální integraci

·          nabízíme dětem, ale i jejich rodičům, další doprovodné aktivity vzdělávacího charakteru a snažíme se vytvořit fungující komunitu mezi rodinnými příslušníky, školou, obcí a dalšími zájmovými seskupeními v ní, abychom mohli prosazovat společné komunitní programy a získat na ně potřebné finanční prostředky

·          smyslem našeho snažení je rovněž i úkol zajistit pro následné období existenci školy v obci, neboť, jak již tomu u venkovských škol bývá, jsou jakýmsi přirozeným centrem setkávání, kulturního i společenského života.

 

 Personální zajištění

RNDr. Eva Staňková, CSc.

ředitelka školy, bezpečnostní technik a koordinátor EVVO, fundraising a vedení projektů, třídní učitelka pro 4. a 5. ročník, výuka angličtiny

Eva Cábová

třídní učitelka pro  3. ročník, distributorka učebnic a školních potřeb, organizace reedukace pro děti se specifickými poruchami učení, zajišťování programů Mléko do škol a Ovoce do škol, vychovatelka školní družiny 

Mgr. Miroslava Štěpánová

třídní učitelka 1. ročníku, vedení hudebního kroužku, správcovství kabinetu HV, organizátorka projektu Předškolák

Ing. et Mgr. Štěpánka Staňková

třídní učitelka 2. ročníku, vyučuje angličtinu, matematiku, ICT, správce kabinetu ICT, lektorka plavání

Veronika Mikulenková

učitelka ZŠ, zkrácený úvazek, vyučuje češtinu, angličtinu, prvouku a tělocvik

Mgr. Kamila Pánková

učitelka výtvarné výchovy ZŠ, částečný úvazek

Alena Kozlová

vychovatelka školní družiny, správce rozpočtu, vedení účetnictví školy,

Jana Grobarová

učitelka mateřské školy, vedení oddělení Motýlků, metodik, tvorba ŠVP

Markéta Beránková

učitelka mateřské školy, vedení tanečních a rytmických aktivit, logopedický asistent

Eliška Hamerková

 učitelka MŠ,vedení mladšího oddělení Berušek

Lucie Demjanovičová

asistentka pedagoga v MŠ

Lucie Kocourková

asisentka pedagoga v MŠ

Soňa Sámelová

asistentka pedagoga v MŠ

Petra Gorčíková

asistentka pedagoga ZŠ, učitelka MŠ

Kateřina Ryšavá

asistentka pedagoga v ZŠ

Ludmila Fáberová

školnice, uklízečka, topička

Marcela Kavková

uklízečka v MŠ, zajištění praní a žehlení

Lenka Srovnalová

kuchařka školní jídelny, uklízečka, vedoucí kroužku keramiky

Miroslava Danielisová

kuchařka školní jídelny,

Karla Rašková

vedoucí školní jídelny, ekonomika sravování, logopedka, asistentka pedagoga pro ZŠ

Školská rada

Bc. Barbora Večeřová
Evžen Gurban
Eva Cábová 
 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

zs.staraves@tiscali.cz

Dlouhá 261/24 Stará Ves 793 43

554 283 002

Vyhledávání

STRAVOVÁNÍ

Informace ke školnímu stravování nyní

naleznete nově v záložce SLUŽBY,  

v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

JÍDELNÍČKY: 

svačinky ZŠ: SVAČINA 18.6..PDF (479178)

jídelníček: OBĚD 18.6.2018.PDF (513992)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode