Stravování

STRAVOVÁNÍ V ROCE 2017/2018

        Cena stravování pro jednotlivé věkové kategorie se v letošním školním roce nemění. Klienty zařazuje do systému počítačový program pracující s datem narození. Bude-li se jednat o dítě s odkladem docházky nebo pozdějším nástupem do školy, zařadí se automaticky do vyšší věkové kategorie.

Platby:

MŠ (3 - 6 let)  přesnídávka  9,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 7,- Kč

MŠ (7 let)       přesnídávka  9,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 7,- Kč

ŠKOLNÉ MŠ                          300,- Kč, DĚTI MLADŠÍ 3 LET    350,- Kč

sourozenci ve školce - první dítě 300,- Kč, každé další pouze 100,- Kč, děti zaměstnanců školy 100,- Kč, předškoláci školné neplatí

ZŠ (1. - 4. třída)            oběd 23,- Kč

ZŠ (5. třída, odklad)     oběd 25,- Kč

ZŠ svačinka                           12,- Kč

 

PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

        Platby za stravu a školné v MŠ (pokud platíte) a nově svačinky v ZŠ můžete dle vlastního výběru platit v hotovosti u vedoucí školní jídelny, která vždy s předstihem vyvěšuje na nástěnce a dveřích školy termíny plateb. Řádně odhášená strava se při následné platbě odečítá. Další možností je platba převodem na účet školy. Nezapoměňte zadat variabilní symbol (datum narození) a napsat jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Platby účtem jsou každý měsíc ve stejné výši, přeplatky se vydávají po vyúčtování pololetně. Pozor, je nezbytné komunikovat se školní jídelnou (telefon, SMS, mail) a omlouvat nepřítomnost dítěte, odhlašovat a zpětně přihlašovat stravu. Dítě nebo žák  má nárok na dotovanou stravu pouze tehdy, je-li přítomen ve vyučování. Jinak platí stravné  v plné výši. Pracovnice školní jídelny předávají informace o absenci třídní učitelce, které již znovu nemusíte telefonovat.

Účet  školy:                       86-5372290267/0100 KB

Telefon školní jídelny:      734 476 355

Mail školní jídelny:            skolni.jidelna-staraves@seznam.cz

Personál školní jídelny:    Karla Rašková (vedoucí), Miroslava Danielisová, Lenka Srovnalová (kuchařky)

 

ALERGENY

      Dle nových pokynů je třeba u každého předkládaného jídla uvádět soupis alergenů, které mohou být významné pro alergiky. Tyto informace naleznete v každém jídelníčku, na webu i v tištěné podobě. Případné alergické reakce nebo omezení pro vaše děti hlaste prosím v jidelně školy.

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

zs.staraves@tiscali.cz

Dlouhá 261/24 Stará Ves 793 43

554 283 002

Vyhledávání

STRAVOVÁNÍ

Informace ke školnímu stravování nyní

naleznete nově v záložce SLUŽBY,  

v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

JÍDELNÍČKY: 

svačinky ZŠ: SVAČINA 18.6..PDF (479178)

jídelníček: OBĚD 18.6.2018.PDF (513992)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode