INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

15.04.2018 20:32

                Rodiče, pozor!

      Zápis nových dětí do mateřské školy proběhne letos trochu odlišným způsobem, než tomu bývávalo v letech předchozích. Od 16. 4. 2018 od 15:00 hod budou u paní vrátné ve vestibulu školy k dispozici zápisové formuláře (přihláška k předškolnímu vzdělávání, evidenční list), které si zde noví zájemci mohou vyzvednout. Tytéž formuláře budou vyvěšeny i na webu školy v záložce Dokumenty. Řádně vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky a evidenční list přinesete potom dne 3. 5. 2018 od 14:00 do 16:00 hod ředitelce školy k zápisu. Bude vyžadován jěště váš občanský průkaz a rodný list dítěte. Děti v povinné předškolní přípravě nepotřebují potvrzení lékaře. Přítomnost dítěte není nutná. Ředitelka školy bude postupovat při zápisu dětí dle níže uvedených kritérií:

Kritéria:   - dítě pětileté ze spádové oblasti školy přihlašované na povinnou školní docházku  (10 bodů)

                - dítě ze spádové oblasti školy s odkladem školní docházky (10 bodů)

                - dítě čtyřleté ze spádové oblasti školy (8 bodů)

                - dítě tříleté ze spádové oblasti školy (7 bodů)

                - děti mladší tří let ze spádové oblasti (6 bodů).

                - ostatní děti mimo spádovou oblast školy (5 bodů)

  Při rovnosti bodů může být přihlíženo ke skutečnostem, zda-li do naší školy již dochází starší sourozenec, k zaměstnanosti rodičů, nebo sociálnímu statu.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

zs.staraves@tiscali.cz

Dlouhá 261/24 Stará Ves 793 43

554 283 002

Vyhledávání

STRAVOVÁNÍ

Informace ke školnímu stravování nyní

naleznete nově v záložce SLUŽBY,  

v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

JÍDELNÍČKY: 

svačinky ZŠ: SVAČINA 18.6..PDF (479178)

jídelníček: OBĚD 18.6.2018.PDF (513992)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode